Hôm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2017
Chủ đề năm học: "Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường" với các phương châm "Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra" và "Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học"
Quản lý lịch công tác
Liệt kê theo:
Ngày/tuần
Tháng
Năm
 
Thứ Hai, ngày 16 tháng 10 năm 2017

- Giám đốc dự họp theo thư mời của Hội Liên hiệp Phụ nữ tại Hội trường số 1, trường Chính trị tỉnh lúc 7g30. 
- PGĐ Châu Tuấn Hồng họp theo Giấy mời của Ban Dân vận Tỉnh ủy lúc 14 giờ.
- PGĐ Lý Rotha dự họp với Đoàn ĐBQH theo Giấy mời 29/ĐĐBQH-VP tại phòng họp BCH Tỉnh ủy lúc 7g30; Họp Ban ra đề thi Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Tiểu học tại phòng Họp số 1 lúc 14 giờ (Phòng GDTH thông báo thành viên và chuẩn bị nội dung). 
- PGĐ Nguyễn Việt Mười tiếp công dân theo Kế hoạch.

Thứ Ba, ngày 17 tháng 10 năm 2017

- Giám đốc dự Hội nghị lần thứ 9 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII lúc 7g30 theo Thư mời tại Hội trường Tỉnh ủy. 
- PGĐ Châu Tuấn Hồng dự họp thông qua lộ trình thực hiện tiêu chí NTM giai đoạn 2018-2020 và chuẩn bị công nhận xã Gia Hòa 1 và Gia Hòa 2 đạt chuẩn NTM tại Hội trường UBND huyện Mỹ Xuyên lúc 7g30, theo thư mời số 164/TM-UBND ngày 13/10/2017 (đ/c Nghiệp cùng dự, VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 7 giờ).
- PGĐ Lý Rotha làm việc với phòng TP. GDMN trao đổi về chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị sơ kế công tác XHH GD tại phòng làm việc lúc 7g30; Đi dự Lễ tuyên dương gương người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2016-2017 tại Hà Nội đến hết ngày 19/10/2017 (thành phần tham dự theo QĐ số 1847/QĐ-SGDĐT ngày 13/10/2017, VP chuẩn bị xe số 2 đi sân bay Cần Thơ lúc 11g30). 
- PGĐ Nguyễn Việt Mười dự họp theo Thư mời số 26/TM-TTr ngày 09/10/2017 tại cơ quan Thanh tra tỉnh lúc 8 giờ.

Thứ Tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017

- Giám đốc dự Hội nghị về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI gắn với việc sắp xếp biên chế ngành giáo dục tại TX Ngã Năm theo Giấy mời số 37-GM/VPTU lúc 7g30 (đ/c Hoàng Nguyên, đ/c Phong, đ/c Thảo cùng dự, VP chuẩn bị xe số 1 khởi hành lúc 5g30). 
- PGĐ Châu Tuấn Hồng làm việc tại cơ quan.
- PGĐ Lý Rotha dự Lễ tuyên dương gương người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2016-2017 tại Hà Nội.
- PGĐ Nguyễn Việt Mười tham gia đoàn khảo sát của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP tại huyện Long Phú lúc 7g30 (đi cùng với xe của HĐND tỉnh lúc 6g15).

Thứ Năm, ngày 19 tháng 10 năm 2017

- Giám đốc đi kiểm tra tình hình đầu năm học tại huyện Trần Đề (cả ngày) bắt đầu lúc 7g30 theo Kế hoạch số 1447/KH-SGDĐT ngày 28/6/2017 (thành phần tham dự theo Quyết định số 942/QĐ-SGDĐT ngày 13/6/2017, VP chuẩn bị xe số 1 và xe số 2, khởi hành lúc 6 giờ).
- PGĐ Châu Tuấn Hồng đi kiểm tra chuyên môn tại các trường THPT theo Quyết định số 1447/QĐ-SGDĐT ngày 18/9/2017 của Sở GDĐT (đ/c Domres chuẩn bị và thông báo thành phần cùng tham gia).
- PGĐ Nguyễn Việt Mười tham gia đoàn khảo sát của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP tại thành phố Sóc Trăng lúc 7g30.

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2017

- Giám đốc làm việc tại cơ quan. 
- PGĐ Châu Tuấn Hồng làm việc với trường THCS Tân Hưng lúc 7g30 (Phòng KTQLCL thông báo thành viên cùng đi, VP chuẩn bị xe số 2 khởi hành lúc 6g30). 
- PGĐ Lý Rotha đi đánh giá sơ bộ trường MN Sơn Ca huyện Mỹ Xuyên lúc 7g30 (Phòng  KTQLCL thông báo thành viên cùng đi, VP chuẩn bị xe số 3 khởi hành lúc 7 giờ). 
- PGĐ Nguyễn Việt Mười họp đoàn thanh tra trường THCS&THPT Trần Đề tại phòng Họp số 01 của Sở lúc 8 giờ (Đ/c Trứ chuẩn bị và mời các thành phần cùng dự).

Thứ Bảy, ngày 21 tháng 10 năm 2017

- Lãnh đạo Sở dự Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao năm học 2016-2017 tại Hội trường số 1 trường Chính trị tỉnh lúc 8 giờ (Phòng GDTrH chuẩn bị, thành phần tham dự theo Kế hoạch số 2398/KH-SGDĐT ngày 13/10/2017).

Chủ Nhật, ngày 22 tháng 10 năm 2017

Không có lịch làm việc.

Trang: 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
Số 48 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: (0299) 3616042
Fax: (0299) 3824074
Email: Vanphong.SoSocTrang@moet.edu.vn