VIDEO TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lộ trình chuyển đổi số tại tỉnh Sóc Trăng
  • Lộ trình chuyển đổi số tại tỉnh Sóc Trăng (07/06/2024)
  • Định hướng, giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (15/09/2023)
  • STV - Sóc Trăng: Những kết quả bước đầu trong công tác cải cách tổ chức bộ máy năm 2021 (03/10/2022)
  • STV- Những kết quả bước đầu trong công tác cải cách tổ chức bộ máy năm 2021 (03/10/2022)
  • Hồ Sơ Trực tuyến (04/04/2022)
  • STV - Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ công I Cải cách hành chính (25/08/2021)
  • STV - Khảo sát về chất lượng dịch vụ Y tế, Giáo dục công lập I Cải cách hành chính (25/08/2021)
  • Hướng dẫn đăng ký online cấp bản sao văn bằng (25/08/2021)
  • STV - Mô hình hay, giải pháp cải cách hành chính hiệu quả I Cải cách hành chính (24/08/2021)
1 
VĂN BẢN MỚI
  • Tất cả: 1455295
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 02993.616042
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.