Sóc Trăng: Tăng cường “chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh
     Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với môi trường và sức khỏe con người; khuyến khích từng hộ gia đình, khu dân cư, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh.

     Kế hoạch cũng hướng tới kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng hành động để giảm gánh nặng ô nhiễm từ chất thải nhựa và nilon tới môi trường tự nhiên và sức khỏe con người. Tăng cường sự tham gia của các cơ quan, đơn vị vào các hoạt động bảo vệ môi trường; tăng cường nâng cao nhận thức và thay đổi trong hành vi của cộng đồng về các hoạt động bảo vệ môi trường.

     Kế hoạch bao gồm các nội dung cụ thể như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các cơ quan, đơn vị, cộng đồng về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon; tác hại của chất thải nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với môi trường và sức khỏe con người nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái; tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa; tìm các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ, sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường đến từng hộ gia đình, ở các khu dân cư, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

     Huy động cộng đồng tích cực tham gia vào việc thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện phong trào.

     Tiếp tục triển khai Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020.

     Lồng ghép nội dung chống rác thải nhựa vào việc triển khai thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

     Tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế trong việc giải quyết rác thải nhựa thông qua việc tiếp nhận công nghệ về quản lý, tái chế, xử lý chất thải nhựa, phát triển các sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường thay thế nhựa, nilon.

     UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt kế hoạch này, nghiên cứu tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào tùy theo điều kiện thực tế của tỉnh.

     Các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chưc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” phù hợp với điều kiện, khả năng của đơn vị; đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn  nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp, đánh giá xem xét khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc nhất.

     Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm gửi trước ngày 30/7 để tổ chức tổng kết, công bố nhân dịp nhân dịp hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn.

Đức Nhân


Thông báo
Báo cáo - thống kê
Videos
  
lượt truy cập
  • Tất cả: 53937836
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 02993.626252 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.