DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
59 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
2 Tuyển sinh trung học phổ thông
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Lĩnh vực giáo dục trung học
3 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Giáo dục và Đào tạo
4 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Quy chế thi, tuyển sinh
5 Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Lĩnh vực thi, tuyển sinh
6 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Giáo dục và Đào tạo
7 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Giáo dục và Đào tạo
8 Thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Giáo dục và Đào tạo
9 Chấm dứt hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh vực đào tạo với nước ngoài
10 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh vực đào tạo với nước ngoài
11 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh vực đào tạo với nước ngoài
12 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Giáo dục và Đào tạo
13 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh vực đào tạo với nước ngoài
14 Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh vực đào tạo với nước ngoài
15 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh vực đào tạo với nước ngoài
16 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh vực đào tạo với nước ngoài
17 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh vực đào tạo với nước ngoài
18 Phê duyệt liên kết giáo dục
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Giáo dục và Đào tạo
19 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đỗi với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
20 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
123


VĂN BẢN MỚI
  • Tất cả: 677685
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.