Lượt xem: 206
Sở Giáo dục và Đào tạo - Giữ vững và phát huy thế mạnh trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Sở Giáo dục và Đào tạo - Giữ vững và phát huy thế mạnh trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

Đồng chí Trần Thị Thu Hằng – Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Sở,
Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu ý kiến

         Sáng ngày 12/9/2023, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) của Tỉnh uỷ do đồng chí Thái Đăng Khoa - Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, uỷ viên Ban Chỉ đạo PCTN, TC làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Thị Thu Hằng – Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Sở, Phó Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở và các Trưởng phòng chuyên môn Sở cùng tham dự.

          Theo báo cáo kết quả trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở GDĐT đã luôn chủ động, kịp thời tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo PCTN, TC của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh về công tác PCTN, TC. Qua đó, Đảng uỷ Sở cũng như Lãnh đạo Sở đã kịp thời xây dựng và ban hành các văn bản nhằm cụ thể hoá trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT thực hiện công tác PCTN, TC đạt hiệu quả tối ưu. Cụ thể, Sở GDĐT đã căn cứ các văn bản như Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 21/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Công văn số 2516/VP-VX ngày 15/05/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Công văn số 07-CV/BCĐ ngày 22/8/2022 của Ban chỉ đạo PCTN, TC tỉnh Sóc Trăng; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 02/02/2023 về thực hiện công tác PCTN, TC năm 2023 trên địa bàn tỉnh; … từ đó đã cụ thể hoá thành 01 Quyết định, 07 Kế hoạch và 04 Công văn trong việc chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác PCTN, TC trong lĩnh vực GDĐT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

          Điểm nổi bật về công tác PCTN, TC trong 6 tháng đầu năm 2023 tại Đảng uỷ Sở và cơ quan Sở GDĐT là:

          - Thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, TC đối với các đơn vị trực thuộc Sở; tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật cho lực lượng giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật, năm học 2022-2023 và đã phổ biến kiến thức pháp luật cho khoảng 400 giáo viên dạy môn Giáo dục công dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; có 3.482 thí sinh là công chức, viên chức ngành giáo dục và 4.324 thí sinh là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”

          - Sở GDĐT đã thực hiện tốt việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan; công khai trong việc quản lý và sử dụng biên chế, kinh phí quản lý; tạo điều kiện cho các tổ chức Đoàn thể và công chức trong cơ quan được tham gia và giám sát thực hiện.

          - Tại cơ quan Sở GDĐT đã nghiêm túc thực hiện theo Chỉ thị số 20/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện theo Chỉ thị số 20/2007/NĐ-CP của Chính phủ tại Kế hoạch 742/SGDĐT-KHTC ngày 05/4/2023 về tiếp tục thực hiện thu phí không dùng tiền mặt và Công văn số 1798/SGDĐT-KTQL ngày 26/7/2023 về triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2023.

          - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kiểm kê và kiểm soát việc kê khai tài sản; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, Sở GDĐT đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 523/KH-SGDĐT ngày 14/3/2023 về thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với công chức, viên chức trong năm 2023.

          - Thường xuyên quan tâm công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân có liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Thái Đăng Khoa, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ,
Trưởng đoàn phát biểu kết luận

         Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Thái Đăng Khoa - Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, uỷ viên Ban Chỉ đạo PCTN, TC, Trưởng đoàn Kiểm tra đánh giá cao việc tổ chức, triển khai và thực hiện công tác PCTN, TC trong thời gian qua tại đơn vị và đề nghị Sở GDĐT tiếp tục quan tâm thêm việc cập nhật các văn bản chỉ đạo thực hiện PCTN, TC và tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, quần chúng của đơn vị, thực hiện PCTN, TC đối với lĩnh vực nhạy cảm bằng nhiều hình thức để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa, chủ động nắm bắt, tiếp nhận các thông tin phản hồi từ quần chúng nhân dân, lực lượng viên chức, người lao động về các vụ việc có liên quan tham nhũng, tiêu cực đối với ngành để có hướng kiểm tra, giám sát, xử lý thích hợp trong thời gian tới.

TTr

CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 1172658
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 02993.616042
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.