Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/2021/TT-BNV 29/06/2021 V/v sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Lượt xem: 101
Tải về 49
01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
Lượt xem: 202
Tải về 51
06/2020/TT-BNV 02/12/2020 Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Lượt xem: 233
Tải về 72
32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư Ban hành Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và Trường phổ thông có nhiều cấp học.
Lượt xem: 208
Tải về 49
12/20/TT-BGDĐT 22/05/2020 TT 12_2020_TT_BGDDT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
Lượt xem: 56
Tải về 1
19/2019/TT-BGDĐT 11/12/2019 TT 19_2019_TT_BGDDT_Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
Lượt xem: 60
Tải về 7
17/2019/TT-BGDĐT 01/11/2019 TT 17_2019_TT_BGDDT_BDTX GV Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên
Lượt xem: 57
Tải về 4
18/2019/TT-BGDĐT 01/11/2019 TT 18_2019_TT_BGDDT _Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
Lượt xem: 36
Tải về 0
11/2019/TT-BGDĐT 26/08/2019 TT 11_2020_TT_BGDDT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non
Lượt xem: 32
Tải về 0
03/2019/TT-BNV 14/05/2019 Thông tư 03 - Sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức
Lượt xem: 52
Tải về 1
12
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.